Doanh nghiệp tải các mẫu văn bản liên quan tại đây 

Ngoài ra, các đơn vị, doanh nghiệp thang máy có nhu cầu kiểm định cửa tầng thang máy chống cháy có thể lựa chọn phòng thử nghiệm thuận lợi, phù hợp để tổ chức thử nghiệm đánh giá sản phẩm theo quy định.

Quý độc giả tham khảo: Danh sách các đơn vị thử nghiệm, kiểm định kết cấu chịu lửa của vật liệu chống cháy

Ngoài ra, Hiệp hội Thang máy Việt Nam cũng hỗ trợ tư vấn, kết nối các doanh nghiệp sản xuất, cung cấp thiết bị, sản phẩm thang máy có nhu cầu thử nghiệm và cấp chứng nhận về khả năng phòng cháy chữa cháy.

Cách thức liên hệ: Email: contact@vnea.com / Hotline: 024 73099868.