Nhìn ra thế giới – Bài 1. Ngành thang máy Hàn Quốc đã phát triển như thế nào?

TCTM – Ngành thang máy Hàn Quốc được cho là đi trước Việt Nam “chỉ” 15 năm.  Cùng tìm hiểu xem họ đã đi trước ta như thế nào.