Lịch sử nghề vận hành thang máy

TCTM – Từng có một thời, mọi chiếc thang máy trên thế giới đều phải vận hành thủ công dưới sự thực hiện của những nhân viên vận hành thang máy. Họ chịu trách nhiệm kiểm soát mọi thứ từ cửa ra vào, điểm đến và tốc độ của thang.